En gemensam arena

Midroc är en av flera fastighetsutvecklare som är med och utvecklar området Södra Råbylund i Lund. Här skapas på sikt 900 bostäder, med barnfamiljer som en viktig målgrupp. HT Design har på uppdrag av Lunds kommun via Midroc, tagit fram en gemensam byggskylt. Skylten mäter 2,5 x 5 meter. Uppdrag: formgivning och original.