Synligt budskap

Midroc Property Development är ofta ute på mässor och events. Då gäller det att dra uppmärksamhet till sina projekt och synas i mängden. För detta ändamål har dessa roll-ups tagit fram. Uppdrag: formgivning och original.