Utveckling, glädje och resultat

Procademy utbildar inom ledarskap, coaching, hälsa och entreprenörskap. I symbolen illustreras ett plus som tillför och adderar. Kan också ses som en kompass. Symbolen skapar en känsla av seger och vägledning. Uppdrag: idéarbete, formgivning och original.