Dator på prov

Provdator.se är ett koncept utvecklat av Videocent, som innebär att datorn även kan användas på skolproven. Uppdrag: idéarbete, formgivning och original.