En genomgående röd tråd

För att få en sammanhängande form på sex informationsfoldrar om Sysavs olika företagslösningar för avfallshantering, föddes idén om ”Mr Sysav”. Utifrån folderns innehåll och budskap fick ”Mr Sysav” byta kläder och utrustning. Uppdrag: idéarbete, formgivning, original och projektledning.