Vinnande återvinning

När Sysav startade bygget av sin nya anläggning för matavfall i Malmö, påbörjades arbetet med att informera om insamling av matavfall i Sysavs ägarkommuner. Som ett led i informationsarbetet togs denna folder fram. Uppdrag: idéarbete, formgivning, original och projektledning.